PROIZVODNJA I PRODAJA TERMOIZOLACIONIH BETONSKIH DIMNJAKA ZA CENTRALNO GREJANJE

Stop kondenzu!

Stop kondenzu!

Najveći izazov koji se postavlja mod­ernim dimnjacima su niske tempera­ture dimnih gasova koji nastaju pri sagorevanju. Dimni gasovi se na putu iz kotla, preko dimnjačkog priključka i dimnjaka hlade.

Ako je temperatura dimnih gasova ispod temperature kon­denzacije, dolazi do stvaranja vodene pare – rošenja. Dobar dimnjak mora zato biti neosetljiv na vlagu i konstrui­san tako da stvorenu vlagu bez ošte-ćenja i okoline izvede na slobodan pros­tor. Zbog toga on mora biti dobro termo izolovan!

Sistem provertravanja

Vlaga iz dimnih gasova, koja prodire kroz šamotnu cev nepovoljno utiče na toplotnu izolaciju.

Voda koja ispuni pore toplotnoj izolaciji ima mno­go veću toplotnu provodljivost vazduha, tako da izolacija gubi svoju funkciju. Nastali problem rešava se provetravan­jem sa unutrašnje strane.

Sistem provertravanja

Dobar dimnjak kuću čuva!

Kontaktirajte nas

Telefon :

011/332-73-19

Email :

mail@mail.com

Adresa :

BEOGRAD - BORČA, Put za Ovču 3v