Postupak formiranja dimnjaka

Na mestu gradnje dimnjaka, na podu, postavlja se betonska podloga, a ispod se polaže hidroizolacioni materijal koji sprečava dizanje kapilarne vlage iz poda.