Sistem provetravanja dimnjaka

Delovanje kanala za provetravanje

U betonskim oblogama nalaze se kanali za provetravanje, koji preko ventilacionog otvora odvode suv vazduh na gore po toplotnoj izolaciji.
Pri tom se suvi vazduh zasiti vlagom i izdvaja kroz dilatacionu ploču u atmosferu.